C# PROGRAMLAMA DİLİ

C# Microsoft tarafından geliştirilmiş bir dilidir. C++ ve Java dillerine oldukça benzer. Ancak C#, C++’dan farklı olarak % 100 nesne yönelimlidir. Java’dan farklı olarak ise C#’ta gösterici (pointer) kullanılabilir.

Nesne ve Nesne Yönelimli Programlama
(Object-Oriented Programming-OOP)

Sınıf nedir?

OOP türü yazdığımız programlarda sadece nesneler vardır. Bu nesneler, mesaj alışverişi yaparak, birbirleriyle haberleşirler.
Nesneler OOP de sınıf olarak ifade edilen şablonlardan yaratılır. Her sınıf içinde, o sınıftan üretilecek nesnelerin özelikleri, davranışları tespit edilir. Örneğin Araba isminde bir sınıf yaratabiliriz. Bu sınıftan üretilecek nesnelerin ortak yani, bir motor, 4 teker, direksiyon gibi parçalar olacaktır.

Nesne Nedir?

Nesne, içinde veri ve bu veriler üzerinde işlem yapacak olan metotları(fonksiyon) bulunduran yazılım bileşenidir. Nesne bu tanıma uygun olarak, kendi işlevselliğini de içinde taşır. Nesneler her uygulamada tekrar tekrar kullanılabilir. Veri ve metotlar, birlikte nesnenin üyeleri (members) adını alır. Bir nesne yapısı, bir sınıf (class) içinde tanımlanır. Sınıf içinde nesneyi oluşturan üye değişkenler ve metotlar açıkça tanımlanır.

Metod nedir?

Metodlar bir nesnenin dis dünyaya açılan kapılarıdır. Bir nesnenin içinde ne oldugu, nesnenin nasıl çalıştığı dışarıdan görünmez. Nesnenin sahip olduğu bir iç dünyası vardır. Eğer nesne île interaksiyon (etkileşim) a girmek istiyorsak, dışa açılan kapılarından (metodlardan) birini kullanmamız gerekir. Nesnelere, sınıf içinde tanımlanmış ve her nesnenin sahip olduğu metotlar aracılığıyla mesaj gönderebiliriz. Eğer bir nesneden bir şey yapmasını bekliyorsak, metodunu kullanarak, ona bir mesaj göndeririz. Nesne bu mesajı alarak, gerekli işlemi yapar.
Metodlar nesnelerin dış dünyaya karşı davranışlarını tanımlar. Metotları, diğer programlama dillerinde kullanılan fonksiyonlar olarak düşünebiliriz. Nesneler ile sadece bu metotları kullanarak, interaksiyona girebiliriz.

Olaylar (Events) Nedir?

Olaylar, nesne yönelimli programlama ortamlarında devamlı olarak kullanılırlar. Burada en çok bilinen örnek, Button (düğme) sınıfına ait olan bir nesne için Click (tıklama) isimli eventdir. Click eventinde fareyle button nesnesinin üzerine tıklandığında ortama bir olay fırlatılır.

C# programlama dili
C# programlama dili

ÖRNEK

class ilkYazilim
{
static void Main()
{
    System.Console.WriteLine("Merhaba");
}
}

ÖRNEK

using System;
class ilkprogram
{
static void Main()
{
    Console.WriteLine("Merhaba");
}
}

ÖRNEK

using System;
class ilkprogram
{
static void Main()
{
    Console.WriteLine("Entera bas!");
    Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("Entera bastın!");
}
}

Kodyaz.NET Ana Sayfasına Dön